logo

Impuls voor Fieldlab SMASH

Schip Willem van Oranje SMASH 2

Met bijdragen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden aan Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH) kan een kwartiermaker de komende periode aan de slag om de interesse van marktpartijen om te zetten naar concrete acties in het fieldlab.

Optimaal profiteren
Het Fieldlab SMASH heeft tot doel kansrijke innovaties die nu bij één organisatie ontwikkeld zijn, te testen, te ontwikkelen en in te zetten bij meerdere organisaties om onderhoud aan schepen voorspelbaar en daarmee optimaliseerbaar te maken. Dit betekent dat niet alleen de ‘asset owners’ meedoen, maar dat ook de toeleveranciers van service, maintenance, dataverwerking en -analyse worden betrokken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de maritieme sector optimaal profiteert van de kansen die nieuwe ontwikkelingen op het gebied van condition based monitoring, dataverwerking, data-analyse en ‘smart maintenance’ in het algemeen bieden.

Verdere ontwikkeling
De MRDH draagt mede bij aan dit Fieldlab SMASH voor een bedrag van € 80.000,-. Doordat ook de Drechtsteden heeft aangegeven het initiatief te ondersteunen en hiervoor de intentie heeft uitgesproken € 40.000,- beschikbaar te stellen wordt de verdere ontwikkeling van dit fieldlab mogelijk. De activiteiten en projecten die in dit fieldlab, gefinancierd door de deelnemende bedrijven, worden uitgevoerd zorgen voor aantrekkingskracht op andere bedrijven en hebben een positieve invloed op de werkgelegenheid. Door de ontwikkeling van testfaciliteiten als dit te stimuleren, versterkt de Metropoolregio het economisch vestigingsklimaat.

Smart Maintenance
Smart Maintenance staat op dit moment volop in de belangstelling, ook in de maritieme industrie. Dit ‘slim onderhoud’ maakt intensief gebruik van nieuwe en opkomende ICT-technologieën zoals krachtigere en goedkopere sensoren in het Internet of Things (IoT), opslagmethoden voor Big Data, en life cycle costing technieken en is volledig in lijn met de nationale Smart Industry agenda. Het toepassen van Smart Maintenance vertelt bijvoorbeeld exact wanneer de wanden van een schip te dun worden. Of helpt bij het maken van een snelle keuze en betere oplossing bij de aanschaf van reserve-onderdelen. Door voorspelbaar onderhoud ligt een aanzienlijke kostenreductie binnen handbereik.

Fieldlab
Het Fieldlab SMASH helpt bedrijven (asset-owners, werven, toeleveranciers) om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun schip (inclusief onderdelen) om zo onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren, in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud. Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de scheepvaart fors worden verlaagd en zal de inzet verhoogd kunnen worden.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers Boskalis, Wärtsilä, Royal IHC, InnovationQuarter, NLDA/KIM, MCN, NMT, Stolt Tankers B.V., TNO en World Class Maintenance hebben samen met Smart Industry dit fieldlab opgestart voor de maritieme industrie.

Bron: InnovationQuarter

 

Fieldlab SMASH fc

 

 

Tags: smash

AfdrukkenE-mail

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553