logo

Scheepsonderhoud voorspellen met data-analyse werkt

Boskalis WB

Kan het verzamelen en analyseren van data een bijdrage leveren aan het voorspelbaar maken van onderhoud aan (bagger)schepen? Dat was de centrale vraag in een pilot binnen het SMASH-project. Vlooteigenaar, scheepsbouwer, motorenleverancier en IT-experts kwamen samen met WCM tot de conclusie dat het kan. “Maar er is nog een hele weg te gaan”, zegt Sander Steenbrink van Boskalis.

De eerste ideeën om met big data aan de slag te gaan als voorspeller voor onderhoud, ontstonden in 2014 bij baggeraar Boskalis. Een jaar later raakte World Class  Maintenance (WCM) betrokken en kreeg de pilot vorm die vervolgens in januari dit jaar van start ging. De drie doelen van de pilot zijn: bewijzen dat je onderhoud kunt voorspellen met behulp van data analyse, kostenbesparingen op het gebied van onderhoud vaststellen en het verkrijgen van financiering om een follow-up onderzoeksproject te bekostigen.

Projectpartners SMASH
SMASH staat voor Smart Maintenance for Ships. De partners in de pilot zijn Boskalis (baggerbedrijf en asset owner), IHC Merwede (scheepswerf), Wärtsilä (scheepsmotorenbouwer) en van IT-zijde: Isatis Business Solutions, MarkLogic en SemioticLabs. Innovation Quarter (IQ) en World Class Maintenance (WCM) zorgen voor ondersteuning en projectmanagement.

Aantal databronnen
Om onderhoud te kunnen voorspellen op basis van afwijkend gedrag werden aan het begin van de pilot twaalf databronnen geselecteerd. Dat leverde allerlei soorten data op. Samenhang vinden in die gegevensberg bleek lastig. Daarom werd het aantal bronnen teruggebracht naar drie: sensordata, informatie over de status van het schip en informatie uit de onderhoudsdatabase. Op basis hiervan werd een model ontwikkeld voor data-analyse.

Het model
Centraal in het model staat een database die gevoed wordt met data van het schip en van het onderhoudsmanagementsysteem. Data wordt ‘as is’ opgeslagen. Dat betekent dat de gegevens nog in de meest basale vorm zijn en dat er niets verloren is gegaan. Dankzij intelligente software is het mogelijk om de data in zeer korte tijd (‘minuten in plaats van weken’) te verwerken en te analyseren. Hierdoor wordt het mogelijk om een real time alert naar een monteur te laten uitgaan, kunnen
analisten ad-hoc onderzoek doen en/of kan er terugkoppeling plaatsvinden naar het schip, engineering-afdeling of leveranciers.

Pilot
In de pilot is slechts gewerkt met data van een scheepscomponent; een onderwaterpomp. Voldoende om aan te tonen dat de methode werkt, maar in een volgende fase zal er voor elke component aan boord een model moeten komen. Het is belangrijk om een totaalbeeld te krijgen over de hele keten. Dus – in het geval van de pomp - niet alleen de pomp, maar ook de tandwielkast en de aandrijving.

Verandering in gedrag
Het model zoekt in de data naar verandering in het gedrag van een machineonderdeel. De kwaliteit van de sensoren is hiervoor cruciaal. Uit de test blijkt dat het mogelijk is om onder meer op basis van veranderingen in het toerental van de pomp onderhoud te voorspellen. Maar je kunt het ook omdraaien, zegt één van de projectdeelnemers tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten eind mei. “Als je kunt voorspellen dat onderhoud nog niet nodig is... Dat is pas interessant.”

Businesswaarde
De resultaten uit de pilot laten zien dat de potentie er is. De volgende stap moet zijn om er dieper op in te gaan: itereren, met experts in gesprek gaan, feedback vragen, nieuwe ideeën opdoen. Daarnaast is het noodzakelijk om te kijken naar de businesswaarde en om het concept vertalen naar geld: wat is de besparing?

Nog een hele weg te gaan
Er zijn diverse stappen te zetten. In januari zijn acht onderzoekslijnen vastgesteld met onder meer navigatie en propulsion. De volgende stap in de ontwikkeling moet zijn; wat is de samenhang? Steenbrink: “We hebben nu gekeken naar een aspect van een schip, er zijn nog veel meer sporen. Hoe denken andere asset owners erover? Wat is hierin de waarde van een Fieldlab? Ook energieverbruik past in dit verhaal. Wat is de omvang in behoefte en geld? Het proof of principle is aangetoond, maar voordat we er iets aan hebben, moet je er met verschillende schepen ‘doorheen’.”

Meer data verzamelen
Steenbrink: “We kunnen nu stappen zetten op weg naar een Fieldlab, waarin we met andere partijen dingen kunnen doen. Maar concreet: meer data verzamelen. Daar begin ik vanmiddag nog mee. De motorgegevens worden bijvoorbeeld wel gemeten, maar niet gelogd. Dat gaan we nu doen. En dan analisten en businessmensen bij elkaar zetten. Zo moeten we dat voor alle onderdelen doen. Na tien jaar heb je dan het hele schip.”

Kwartiermaker
Edward Gilding (IQ) geeft aan dat er veel interesse is voor predictive maintenance vanuit ‘het veld’. Gilding: “Een Fieldlab kan de gemeenschappelijke noemer zijn om dit samen door te ontwikkelen. SMASH loopt voorop en nu kunnen we een aantal sessies doen bij asset owners en hun vragen inventariseren. Er is een kwartiermaker aangesteld die projecten kan opstarten en een rol kan spelen bij het verkrijgen van financiering.”

Hoe onderhoud beter doen?
Dingeman van Woerden van IHC Merwede: “De methodiek is er. Dat is prima. De vraag is nu: hoe gaan we het onderhoud beter doen? Wat willen we gaan zien? Die vragen moeten we formuleren. Kan dat binnen dit contract?” Steenbrink: “Deze pilot kunnen we volgens mij afmaken binnen de huidige organisatie en non disclosure agreement. Wel moeten wel kijken naar de financiële kant. Het door ontwikkelen richting een Fieldlab moet in samenwerking met de rest van de sector.”

Koploperpositie
Paul van Kempen, projectmanager namens WCM: “Bij het begin van de pilot was het fenomeen big data redelijk onbekend. Nu zien we dat het resultaten oplevert, dat de samenwerking goed verloopt én dat het een koploperpositie oplevert. Zo zie je dat je door het combineren van kennis van uiteenlopende partijen tot heel interessante inzichten en oplossingen kunt komen.”

Ook Van Kempen wil de pilot namens WCM graag een vervolg geven. Boskalis, IHC en Wärtsilä nemen nu het voortouw om de scope van de vervolgfase vast te stellen. Ze krijgen hierbij hulp van de kwartiermaker, IQ en WCM.

 

 

 

Tags: smash

AfdrukkenE-mail

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553