logo

Een geslaagde kick-off van SMASH Living Lab - Wagenborg

Wagenborg

Op woensdag 28 september vond de succesvolle kick-off plaats van het Living Lab - Wagenborg binnen het Fieldlab SMASH plaats in Delfzijl. Deelnemers uit het gehele land zijn naar Delfzijl gekomen en hebben kennis gemaakt met  Wagenborg en met elkaar. Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst zijn ideeën en ervaringen uitgewisseld omtrent Big Data en de mogelijkheden op het gebied van performance verbetering in de scheepsbedrijfsvoeringen en beschikbaarheid van het schip. Voor Wagenborg geldt dat niet alleen de Vloot-droge lading betrokken is in dit Living Lab, maar ook Offshore – Oil&Gas. Het wordt dus een gezamenlijk project met twee Wagenborg divisies.

Henk Akkermans, directeur WCM, heeft de focus van onderwerp nog eens benadrukt met zijn stelling: “Kijk naar wat moet verbeteren in de performance en beschikbaarheid van de maritieme installatie en stel vast welke componenten de grootste impact hebben". Het projectonderwerp van Wagenborg is: “betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit te verbeteren van de voortstuwingstrein aan boord van een droogladingschip en een offshore installatie”. Met het projectteam is afgesproken dat zowel Wagenborg alsmede de deelnemers gaan studeren op dit onderwerp en voorstellen indienen waar big Data en analyse met algoritme een substantiële bijdrage gaan leveren op dit vraagstuk.

Projectgroep Concordia
De projectgroep Concordia houdt zich bezig met het onderwerp: "Scheepperformance en het omschakelen van HFO naar MDO in de emissie gebieden waar varen met zwavelhoudende brandstof verboden is". Het omschakelen van het ene type brandstof naar het andere en v.v. op het juiste tijdstip is voor de wetgever van belang maar ook voor scheepsperformance, optimale vaarroute en dus ook onderhoud aan de voortstuwingsinstallatie. Wanneer gebruik gemaakt van alle relevante data, onder andere de vaarsnelheid-weervoorspelling-golfhoogte-voorstuwingsvermogen-exacte locatie-gewenste locatie-etc. etc. dan is het mogelijk om de optimale route te voorspellen waarbij het brandstofverbruik het geringste, en men voldoet aan de emissie wetgeving. De partijen Route 42 en We4Sea werken aan een oplossing voor dit vraagstuk.

SMASH pilotproject
Het pilotproject binnen Fieldlab SMASH waarvan in juni de stand van zaken gepresenteerd is, wordt getrokken door Boskalis, IHC, Wärtsilä en Isatis. Centrale vraag was: kan het verzamelen en analyseren van data een bijdrage leveren aan het voorspelbaar maken van onderhoud aan (bagger)schepen? Het doel van de pilot is door voorspelbaar onderhoud de inzetbaarheid van de assets te vergroten en kostenbesparingen te realiseren. Met de resultaten van de pilot hopen de partners een basis te leggen voor vervolgonderzoek in het Fieldlab SMASH. Sander Steenbrink van Boskalis concludeerde in juni dat het voorspellen van onderhoud met data-analyse inderdaad veel kansen biedt, maar ook dat er nog een lange weg te gaan was.

Exact het juiste moment
Op basis van een grote hoeveelheid procesgegevens van de baggerpomp, is inmiddels aangetoond dat het moment van onderhoudsacties in redelijke mate voorspelbaar was. Aangezien de pilot slechts een eerste poging op dit gebied was, zien de deelnemers dit als een bemoedigend resultaat om voor kritische componenten van de scheepsinstallatie exact het juiste moment van onderhoud te voorspellen. Het onderzoek gaat dan ook een volgende fase in waarin de validatie van de gegevens en de data analyse voor verschillende componenten van de installatie centraal staat, om zo de relatie tussen onderhoud en performance beter te kunnen voorspellen.

 

Tags: smash

AfdrukkenE-mail

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553