logo

Living Lab Koninklijke Marine: technologieën implementeren in nieuwbouw

landing platform docks

De Koninklijke Marine is een van de deelnemende asset owners in Fieldlab SMASH. De reden om te participeren is dat de marine samen met marktpartijen zoekt naar innovatieve oplossingen op onderhoudsgebied, zegt kapitein luitenant ter zee Bart van den Broek.

Onderhoud aan de marineschepen gebeurt nu volgens een vast patroon. En als er tijdens een missie iets gerepareerd moet worden, dan gebeurt dat door de technici op zee, of in een haven. Waarbij het de vraag is of de benodigde onderdelen aan boord zijn, of moeten worden ingevlogen. “Als wij vooraf verwachten dat materieel gaat falen tijdens de operationele inzet, kunnen wij vooraf maatregelen nemen en het onderdeel preventief vervangen. Wat we willen is namelijk dat een schip op missie zichzelf bedruipt.”

De marine bracht twee onderwerpen in. Van den Broek: “Er zijn twee grote kostenposten op het gebied van instandhouding. Conservering – zeg maar het schilderwerk – en de ventilatiesystemen. Hiervoor zoeken we binnen SMASH innovatieve technieken die ons helpen om het onderhoud te voorspellen.”

Valideren
De marine stelt een schip ‘ter beschikking’ om nieuwe technologieën te valideren. Dat gebeurt altijd in combinatie met de bestaande manier van werken. “Is het inderdaad iets nieuws, voegt het iets toe, of kan het zelfs in de plaats van wat we nu hebben?”

Focus
Met Smash-deelnemer Semiotic Labs is eerst het ventilatiesysteem opgepakt. “Binnen het ventilatiesysteem zijn er eigenlijk twee zaken van belang. Ten eerste de ventilatiekanalen. En ten tweede de aangedreven componenten: de elektromotoren en de ventilatoren. We hebben er voor gekozen om te focussen op de conditiebewaking van de elektromotoren.”

Faalmoment
Semiotic Labs ontwikkelde algoritmes die de stromen van elektromotoren meten en vervolgens iets zeggen over het te verwachten faalmoment en de oorzaak van het falen. “En niet alleen van de elektromotor, maar ook van de keten erachter. ”De data die het systeem verzamelt is ‘real time data’, en wordt lokaal opgeslagen op een stand alone server en daarna in een gecontroleerde omgeving geanalyseerd .

Normale karakteristiek
Van den Broek verwacht de contractfase die nu loopt binnen enkele weken af te ronden en nog voor de zomer moeten de sensoren op de elektromotoren zitten. “En dan gaan we een jaar lang met het systeem aan de slag. Want eigenlijk zoeken we naar het falen van het systeem, maar daarvoor gaan we eerst de normale karakteristiek opnemen. Pas als we dat weten, kunnen we achterhalen wanneer iets faalt. Gelukkig functioneren de systemen best goed”, legt Van den Broek uit. “Daarom moeten we over een langere periode meerdere motoren meten.”

Uitbreiden
Als het concept werkt, wil Van den Broek de systematiek uitbreiden naar de rest van de vloot. De marine is enkele mogelijke grote vervangingen aan het voorbereiden. “Ik hoop dat we op basis van de testen binnen Smash deze technologie kunnen meenemen in het ontwerp van de nieuwe schepen. Dat is eigenlijk het tweede doel van onze deelname. Downtime beperken is een, dit soort systemen inbouwen bij nieuwbouw is twee.”

Samenwerking
De marine zoekt actief naar samenwerking met het bedrijfsleven en SMASH is daarvoor een prima vehikel, vindt Van den Broek. “We willen graag met meerdere partijen in zee. Het is ook een platform waar we vragen kunnen stellen.”

“Als we niet waren ingestapt, waren we waarschijnlijk nog niet zo ver geweest. Het is dus zeker belangrijk dat de Maritieme Campus en WCM de asset owners, universiteiten en de industrie samenbrengen.” De kapitein luitenant ter zee zit nog wel met een vraag: “Als we straks samen een nieuwe techniek hebben ontwikkeld, van en voor wie is die dan? WCM heeft de ambitie om die breder inzetbaar te maken, voor de BV Nederland, en dat begrijp ik ook wel. Deze techniek is ook voor de koopvaardij en andere asset owners van belang. Dit zal daarom in het samenwerkingsverband nader moeten worden vastgesteld.”

bron foto: ministerie van Defensie

 

 

Tags: smash

AfdrukkenE-mail

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553