logo

Living Lab Wagenborg: conditie monitoren van een hele voortstuwingsinstallatie

Kroonborg

Het schip de Kroonborg van rederij Wagenborg fungeert als living lab binnen het Smash-project. De Groningse rederij verzamelt samen met enkele partners data van de voortstuwingsinstallatie. Analyse van de data moet straks inzicht geven in faalmoment en faaloorzaak.

Onderhoud aan de Kroonborg gebeurt nu op basis van het aantal draaiuren en is dus vooral preventief. Technical manager Maarten ten Wolde wil het onderhoud voorspelbaar maken. “Dat scheelt in het werk, omdat je geen onnodige dingen meer doet. Je kunt onderhoud uitstellen of vervroegen , waardoor je kosten afnemen. En je betrouwbaarheid wordt beter.”

De Kroonborg bevoorraadt dagelijks offshore platforms met mensen en materieel. Het is een ‘dieselelektrisch’ aangedreven schip. Het heeft geen schroefas en een elektromotor drijft de schroef aan. De aandrijftrein bestaat uit een dieselmotor/generator, een schakelbord, omvormers (de frequency drive) een aandrijfelektromotor en de schroeven.

Waarom participeert Wagenborg in Smash?
“Er zijn al leveranciers die voorspelbaar onderhoud faciliteren, maar dat is vooral voor hun eigen equipement. Wij willen juist een integraal beeld van de hele voortstuwingstrein. Dat lukt niet met individuele leveranciers, die zijn onvoldoende gericht op wat de klant wil. Maar het heeft ons wel getriggerd om met het onderwerp aan de slag te gaan. Er is ook wel een trend om data te verzamelen en om dat te doen voor meerdere werktuigen, ook vanuit de leveranciers. Maar voor een goede analyse moet je dan uniforme regels opstellen en dat kunnen ze niet. Dat doen we nu binnen Smash in ons living lab. Uiteindelijk geeft dit ons een voorsprong en een betere positie.”

Wat is de status van het Living Lab?
“We zijn nu nog bezig met het inbouwen van de sensoren. Partner Semiotic Labs moet de stromen van de elektromotoren meten, alleen die stromen zijn heel hoog. Er is dus een ander type sensor nodig. Eind juni begint het verzamelen van de data en daaruit volgt de eerste vorm van een algoritme. Wat is de relatie tot elkaar, de invloed op elkaar en kunnen we een redelijke voorspelling doen?”

Wat zijn de verwachtingen?
“Het verzamelen van de data is één. Daarna moet je die analyseren en dat doe je het beste als er iets kapot gaat, maar dát wil je natuurlijk niet. We verwachten wel een algoritme, waarmee je wat kunt zeggen over het faalmoment en de oorzaak. Uiteindelijk willen we naar een systeem dat op alle motoren draait en storingen voorspelt. Ik verwacht ook wel dat het lukt, voor 95 procent zeker.”

Het verzamelen van de data gebeurt door twee bedrijven; Semiotic Labs en Bachmann. Waarom twee leveranciers inschakelen?
“Semiotic monitort het hele systeem door de hoog frequente stromen in de elektromotor te meten. Bachmann meet ook temperatuur, druk, trillingen, vocht, stuurstromen en olie. Heel breed dus. Het zijn ook wel concurrenten van elkaar. We gaan dus niet op één visie af.”

Waarom is dit een goed moment om dit te doen?
“Dit is het meest geschikte schip, het is redelijk nieuw en de opstartproblemen zijn er uit. Ik ben zelf getriggerd op dit onderwerp naar aanleiding van het bezoeken van diverse seminars. We wilden een stap maken hierin en WCM kwam precies op het goede moment langs met SMASH, dus dat sloot perfect aan.”

Was het nodig om intern mensen te overtuigen om deze pilot te kunnen doen?
“Ja, zoiets kost altijd geld, ondanks dat iedere partij een bijdrage levert. Je moet de bazen overtuigen, dus moet je aantonen dat het onderhoud anders wordt en de betrouwbaarheid beter. Natuurlijk, het algoritme moet worden ontwikkeld dus dat is in zekere zin een onzekere factor. Je neemt dus een risico, maar volgens mij is dat een klein risico. Gelukkig is er een subsidie hiervoor en dat drukt de kosten. Het geeft ook aan dat het project interessant genoeg is.”

Wat is het uiteindelijke doel?
“De potentiële bezuiniging is groot. De ‘dagprijs’ van een schip als dit is enkele tienduizenden euro’s. Als je dan een of twee dagen stilstand kunt voorkomen, heb je de kosten al terugverdiend. Als het concept werkt, willen we het ook toepassen op andere motoren. Stap twee is om ook de rest van de offshore-vloot er mee uit te rusten. Dat zijn 24 schepen. Daarna kunnen de schepen van de shipping-vloot volgen en dat zijn bij elkaar bijna tweehonderd schepen.”

“De toeleveranciers binnen SMASH zijn gemotiveerd om een goed resultaat neer te zetten. Samen willen we er iets uit halen waar we ook daadwerkelijk wat aan hebben. De toeleverancier verbetert zijn product hiermee.”

 

Tags: smash

AfdrukkenE-mail

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553