logo

Next step voor 100% voorspelbaar onderhoud ‘waterinfra'

DSC 0109 klein

“Waarom moeten wij naar de riolen gaan, waarom komt de data over de status van de riolen niet naar ons?”

Op 11 april 2017 vond er in Enschede een aftrap plaats van het Living Lab Water van Fieldlab CAMINO. Op deze middag die samen met Twente47 werd georganiseerd, waren maar liefst 55 geïnteresseerde deelnemers. Het Fieldlab CAMINO gaat over het 100% voorspelbaar maken van infra in het algemeen. De focus van Twente47 ligt op de inzet van ‘enabling technologie’ rondom Internet of Things. In deze sessie is specifiek ingegaan op zogeheten ‘natte’ infra: persleidingen, rioleringen, stuwen. Aanwezig waren zowel bedrijfsleven, als de overheid en kennisinstellingen. Het doel van de dag was om te verkennen welke partijen deel zouden kunnen en willen nemen aan concrete projecten binnen Camino Water. Stefan Nijwening, waterschap Vechtstromen, aan het begin van de dag: “Ik zou vandaag ook de problemen op tafel willen, niet alleen de oplossingen. We kunnen veel leren van elkaar”.

De aanwezigen gaven aan hoe zij onderhoud zagen en welke ideeën en mogelijkheden zij zagen om de weg richting 100% voorspelbaar onderhoud in te slaan. Technische oplossingen werden kort besproken, net als de informatie/data die hiervoor nodig is en manieren om deze data kan worden ingewonnen en hoe deze te ontsluiten en te analyseren. Maar ook besproken werd hoe samen te werken en welke verwachtingen er over en weer bestaan. Vruchtbare discussie werden veelvuldig gevoerd en bij navraag bleek bijna iedere partij bereid om de volgende stap te zetten en een samenwerking in een fieldlab verder vorm te geven.

Niet alleen sensoriek
Angelien van Boxtel van Rijkswaterstaat vatte goed samen waarom 100% voorspelbaar onderhoud belangrijk is: “Onze assets zijn over het algemeen gebouwd in de jaren ’60-’70. Als we uitgaan van de vastgestelde technische levensduur, staan we dus voor een grote vervangingsopdracht. We weten echter niet altijd wat de exacte conditie van de assets is. Daarnaast hebben we als organisatie een duurzaamheidsopgave. Dit zorgt ervoor dat we meer grip willen hebben, beter willen weten wat we moeten doen met onze assets. En hier komen niet alleen data-analyse en sensoriek bij kijken, ook onderwerpen als contractvormen en cyber security zijn belangrijk.”

Meten is weten
Joep Lemmens van Sitech Services gaf aan: “Waarom moeten wij eigenlijk naar de rioleringen toe om te kijken wat de status is? We moeten toe naar een systeem waarbij de riolen zelf aangeven hoe hun conditie is.” De gemeente Almelo, Maarten Visscher vulde aan: “We meten al veel. Ik zou een stap verder willen gaan. We zouden de beschikbare data veel efficiënter kunnen toepassen. Kijken naar het functioneren van het geheel aan assets.”

Living Labs
Om te komen tot concrete testen die het nut van slimme technieken kunnen bewijzen, hebben diverse partijen al toegezegd een deel van hun assets in te willen zetten als zogenaamd ‘Living Lab’. Het waterschap Vechtstromen brengt het onderhoud aan stuwen en een netwerk van persleidingen in. De gemeente Enschede wil graag een deel van het rioleringssysteem inzetten om testen op uit te voeren. Nijwening hierover: “We zijn als waterschap een publieke partij. Dat betekent dat we met eigendomsrechten en aanbestedingsregels zitten. Dit kan innovatie soms lastig maken. Gelukkig lijkt er wat ruimte te komen hierin. We gaan ook over deze onderwerpen graag de zoektocht aan en focussen op de mogelijkheden, niet op de onmogelijkheden.”

Vervolgstappen
Tijdens de middag bleek er veel draagvlak om daadwerkelijk een cluster water op te richten. Met de geïnteresseerde partijen wordt dan ook een vervolgafspraak ingepland. Ook is vastgesteld dat er nog een aantal onderwerpen kritisch bekeken moeten worden, bijvoorbeeld de samenwerkingsvormen die gehanteerd zullen worden, aanbestedingsregels, intellectuele eigendommen en cyber security.

Bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen
Er was een brede vertegenwoordiging van bedrijven, overheid en kennisinstellingen aanwezig. Een kleine greep uit de aanwezigen: waterschap Vechtstromen, gemeente Enschede en gemeente Almelo, Rijkswaterstaat, Sitech Services, Antea Groep, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Oost NV, Kennispark, Twente47.

Over Fieldlab CAMINO
100% voorspelbaar onderhoud in de infrasector, dat is het radicale doel van dit fieldlab. Er wordt hieromtrent op dit moment gewerkt aan drie clusters:

  1. Water en ‘natte’ kunstwerken (stuwen, persleidingen, riolering)
  2. Wegen en kunstwerken (wegen, viaducten, tunnels)
  3. Rail (wissels, spoorbeveiliging, voeding)

Voor meer informatie over CAMINO: www.worldclassmaintenance.com/flcamino 

Meer informatie over Twente47: www.twente47.online 

 

Tags: Camino

AfdrukkenE-mail

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553