Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Themabijeenkomst Institute of Asset Management Nederland in samenwerking met NEN en World Class Maintenance.

De ISO 55000 normserie voor assetmanagementsystemen leeft! De in 2014 gepubliceerde internationale standaard wordt door steeds meer organisaties gebruikt en ook de normserie zelf is volop in ontwikkeling.

Tijdens deze themasessie:

 • Vertellen organisaties wat zij met het implementeren van assetmanagement en de ISO 55001 hebben bereikt en hoe ze dat hebben gedaan;
 • Gaan we in op overwegingen om wel of niet te certificeren en hebben we praktijkcases van het certificeringsproces zelf;
 • Geven experts inzicht in de diverse bestaande en verwachte assetmanagementgerelateerde standaarden, waaronder de vernieuwde ISO 55002, die een uitgebreide toelichting geeft op ISO 55001
 • Als klap op de vuurpijl zal tijdens deze themabijeenkomst de Nederlandse versie van ISO 55002 feestelijk worden gelanceerd. Kortom een interessante middag voor wie (nog) onbekend is met de standaard én voor wie hem al toepast.

In samenwerking met:

IAM logo       logo wcm     

 

Programma

12.30 Registratie en ontvangst

13.00 Start bijeenkomst

 • Assetmanagementcertificatie en integratie binnen bestaande management-systemen.
  Dirk Konijnenberg – Productmanager Assetmanagement, Kiwa Nederland B.V. en Flip Jonasse – Directeur assetmanagement, Vialis
  Wat zijn de synergievoordelen van meerdere managementsystemen, hoe kunnen deze op een praktische manier worden gecombineerd en welk voordeel biedt dit voor bijvoorbeeld certificatie?
 • Assetmanagement en ISO 55000 in breder perspectief
  Dick Hortensius – Consultant managementsystemen – NEN
  Assetmanagement heeft raakvlakken met kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, compliance en financiële planning & control. De ISO 55000-serie is zo opgezet dat integratie met die andere vakgebieden goed mogelijk is. De ISO High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen vormt een goede basis voor een integrale bedrijfsvoering en de toepassing daarvan biedt ook steeds meer voordelen voor (kosten)effectieve certificatie.
  Aan de orde komen:
  – De ontwikkelingen in de ISO 55000 serie (vervolg 55001, 55010 en 55011);
  – Opzet van de HLS, parallellen tussen ISO 55001, 9001, 14001 en andere normen;
  – Samenhang met algemene richtlijnen voor risicomanagement, compliance management en duurzaamheid;
  – Voordelen van gecombineerde certificatie volgens de nieuwe richtlijnen van de IAF
 • Prestatiemanagement op niveau
  Leo van Dongen – Directeur NS Techniek
  Het rollend materieel is zeer bepalend voor de totale kwaliteit van de prestaties van NS. Deze presentatie schetst de brede aanpak van het ISO 55001 gecertificeerde asset management systeem voor het rollend materieel met snijvlakken van product, proces en technologie. Sturingscycli op drie niveaus waarborgen optimaal onderhoud, revisie en het anticiperen op de toekomstige vervoersomvang. Daarbij legt Leo de link tussen de theorie en wat er praktisch voor nodig is om de prestaties te borgen.
 • De vernieuwde ISO 55002: betere uitleg van assetmanagement
  Ton van Wingerden – Principal consultant DNV GL
  Alomvattend assetmanagement zorgt voor gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te creëren uit haar activa. ISO 55001 legt alle eisen vast om de elementen van dit beheersysteem te beschrijven. De nieuwe ISO 55002 is een aanvullend document dat deel uitmaakt van de ISO 55000-serie om nader uitleg te geven over de 184 eisen in de 10 bladzijden van de norm. Het werd al snel duidelijk na de eerste publicatie dat dit document veel effectiever moest zijn en een technische commissie van ISO heeft hard gewerkt aan een herziening ervan. Deze herziening is nu gereed. Het bevat niet alleen een uitgebreidere verduidelijking per clausule maar het wordt ook uitgebreid met een aantal bijlagen waarin dwarsverbanden tussen de eisen worden behandeld.

17.00 Afloop

Aanmelden voor de Themabijeenkomst Institute of Asset Management Nederland kan hier

 

Navigatie