De innovatieprojecten van Fieldlab Zephyros zijn:

AIRTuB (Automatische Inspectie van Turbine Bladen)

Kick-off AIRTuB-project op 13 september (foto’s)

WCM projectleider Ferry Visser geeft een video interview bij Omroep Zeeland over het prototype van de drone, die windturbinebladen op zee inspecteert en waar nodig zelf repareert.

Aanleiding AIRTuB
Turbineblad degradatie kritisch want:
• Impact op degradatie drive-train
• Impact op de opbrengst
• Door opschaling Structural Integrity issues

Turbineblad inspectie en reparatie kritisch want:
• Alleen mogelijk bij stilstand
• Sterk weersafhankelijk
• Complexe en dure operatie

Doelstelling AIRTuB
Ontwikkelen van:
• Een volledig getest prototype van een autonome UAV, inclusief sensor payload, die structurele- en oppervlakteschade kan detecteren en in de vorm van data kan overdragen
• Modellen voor structurele defecten en blad erosie opbrengst impact, t.b.v. asset management en operationele beslissingen
• Technologie voor het geautomatiseerd aanbrengen van blad coatings
• Software t.b.v. het automatisch classificeren van bladschade en genereren van automatische reparatie-‘recepten’

Projectdeelnemers AIRTuB

Zephyros Data Tower

De ambitie van Zephyros is om een overkoepelende Data Tower functionaliteit te ontwikkelen voor uitvoering en onderhoud van het Noordzee offshore windsysteem.

DATA TOWER Fieldlab Zephyros

Deze (virtuele) Data Tower ontvangt (real-time) data van het gehele Noordzee offshore windsysteem op een groot aantal indicatoren:
• sensor- and diagnostische data van de assets;
• inspectie en maintenance data;
• operationele data van de management en maintenance uitvoering;
• supply chain data;
• meteorologische data;
• etc.

Het startpunt is, dat alle asset owners/operators participeren in deze Data Tower and hun eigen data zoveel mogelijk real-time beschikbaar maken (afgeschermd voor derden).

De deelnemers aan dit project zijn: Stork, HZ, TenneT, SPM Instruments, CGI, ECN-TNO, Ureason.

Offshore Wind Bolting

Partners zijn: Stork, Lubo International, Arvick, InHolland en TNO.

Supply-chain Performance

(nog op te starten)

Nacelle Robotics

(nog op te starten)

Fieldlab ZEPHYROS