Beschrijving

Deze publicatie (let op: download) geeft de resultaten van een Delphi-studie naar de innovatieprioriteiten in maintenance voor de termijn 2017-2020 volgens ruim 50 Nederlandse maintenance-experts.