2 mei 2019

 

Donderdagmorgen, 18 april vond in Dockwize (Vlissingen) een vervolgbijeenkomst plaats van FieldLab Zephyros. Op deze zonnige dag was de belangstelling weer groot.

Ruim 60 deelnemers werden in de voormalige PZEM energiecentrale geïnformeerd over de laatste stand van zaken van Fieldlab Zephyros.
Het ultieme doel van FieldLab Zephyros, zero downtime & zero on-site maintenance voor offshore windparken, was ook de rode draad door het programma van de dag. Momenteel lopen er een vijftal concrete projecten binnen dit onderwerp:

• AIRTuB (Automatische Inspectie van Turbine Bladen).
• Zephyros Data Tower.
• Offshore Wind Bolting.
• Supply-chain Performance.
• Nacelle Robotics.

Brainstorm sessies

    

De aanwezigen gingen in groepjes met deze projecten aan de slag. Het idee achter deze sessies was om uitdagingen en nieuwe ideeën te verzamelen. Uiteindelijk werden aan het einde van de ochtend in pitches de resultaten van de sessies gepresenteerd.
Een van de projecten waar wat uitgebreider bij werd stilgestaan was AIRTuB. Binnen dit project werken op dit moment zestien partijen samen om te komen tot een oplossing voor automatische inspectie van offshore wind turbinebladen. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van een UAV, die de bladen inwendig en uitwendig inspecteerd. Ook moeten beschadigingen door middel van een printkop gerepareerd kunnen worden. Voor AIRTuB is nu een voorstel tot medefinanciering ingediend bij het RVO voor verdere ontwikkeling van het project.

Onderhoudsbasis Ørsted – Stefan de Bruijn

Los van de FieldLab projecten was er ook ruimte voor een drietal externe sprekers. Stefan de Bruijn, woordvoerder en communicatie manager bij Ørsted, vertelde over hun windpark Borssele 1 & 2. Ten behoeve van de bouw, maar ook later voor het onderhoud van het park, bouwt Ørsted nu een onderhoudsbasis in de Buitenhaven in Vlissingen. Uiteindelijk zullen tussen de 50 en 100 mensen op en vanuit de basis werkzaam zijn om het windpark te inspecteren en te onderhouden.  Tot nu toe verloopt het werven van onderhoudsmensen voorspoedig maar voor de nabije toekomst verwacht het bedrijf dat de vraag naar technici het aanbod gaat overstijgen. Hiervoor wordt nu nauw samengewerkt met het onderwijs in Zeeland. De onderhoudsbasis is naar verwachting oktober van dit jaar klaar voor gebruik.

NWEA – Hilbert Klok

Hilbert Klok verzorgde vervolgens een presentatie over NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie). Branchevereniging NWEA werkt met alle belanghebbenden binnen en buiten de sector aan meer windenergie als essentiële pijler onder een volledig duurzame energievoorziening. Hiertoe opereert ze als schakel tussen de overheid en het bedrijfsleven, verzorgt ze een netwerkfunctie en speelt ze een belangrijke rol bij de promotie van windenergie in Nederland en van de Nederlandse windenergie industrie in het buitenland. Een van de grootste uitdagingen in Nederland volgens de heer Klok ligt op het gebied van de vraag naar elektriciteit bij de industrie. Deze zal de komende jaren fors moeten stijgen om voldoende evenwicht te kunnen creëren met het aanbod van energie afkomstig van zee. Hierdoor worden pieken in het aanbod beter opgevangen. Dit zal onder ander kunnen door een stimulans vanuit de overheid. Een ander punt van aandacht voor offshore wind is het ruimtegebruik op de Noordzee. Meerdere partijen maken gebruik van de Noordzee en de komende windparken zullen een groot beslag gaan leggen op de ruimte. Daarom is het belangrijk om met alle gebruikers rond te tafel te zitten om de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk te krijgen. Hiervoor is het Noorzeeoverleg in het leven geroepen waarin ook NWEA zitting heeft.

TenneT – Martijn de Ruiter

Martijn de Ruiter is Strategist – Asset Management Offshore NL bij TenneT.
TenneT is de partij die door de Nederlandse overheid is aangewezen om alle Nederlandse windparken op zee aan te sluiten op het landnet. Bijzonder binnen dit proces is dat TenneT hierbij gebruik maakt van zoveel mogelijk gestandaardiseerde aansluitingen. Ook wordt er door het bedrijf hard gewerkt aan diverse innovaties om het onderhoud van het netwerk op zee zo optimaal en efficiënt mogelijk te maken. Automatisering en (remote) data analyse zullen hierbij een belangrijke rol spelen

Deze bijeenkomst van FieldLab Zephyros was bijzonder boeiend en gaf de bezoekers veel nieuwe inzichten in de dynamische wereld van de offshore windenergie en de vele kansen die daar liggen.

Presentaties downloaden:

Presentatie Fieldlab Zephyros update – Ferry Visser

Presentatie Orsted – Stefan de Bruijn

Presentatie NWEA – Hilbert Klok

Presentatie TenneT Offshore Maintenance – Martijn de Ruijter

Opbrengst workshop sessies Zephyros event 18 april 2019