Conditiemonitoring in de praktijk
20 juni 2018

Inventarisatie van NVDO, World Class Maintenance & Semiotic Labs naar het gebruik van conditiemonitoringstools in de praktijk. De inventarisatie is een reactie op de toename van het gebruik van conditiemonitoring en de uiteenlopende beweegredenen om hierin te investeren.

Deelnemers hebben een korte vragenlijst ingevuld om zo een goed beeld te vormen van de huidige stand van zaken. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage.

De belangrijkste kwesties die tijdens deze inventarisatie zijn onderzocht:
• Welke tools gebruikt men
• Welke assets komen voor monitoring in aanmerking
• Wat is de impact op de dagelijkse werkzaamheden
• Hoe zien de ontwikkelingen van de komende jaren eruit
• En bovendien: Wat heeft het opgeleverd?

Lees het volledige rapport HIER

Conclusies
Conclusies uit het rapport zijn, dat de meeste bedrijven reeds gebruikmaken van een vorm van conditiemonitoring. Waar tot een paar jaar geleden de meeste analyses bestonden uit manuele, visuele inspecties maken op dit moment steeds meer organisaties gebruik van online, real-time analyses. Op die manier wordt getracht op een steeds groter deel van de aanwezige assets correctief in te ruilen voor predictief onderhoud.

De belangrijkste motivaties om conditiemonitoring toe te passen zijn het verminderen van ongeplande stilstand en het verlagen van onderhoudskosten. Hierbij is vooral het stijgende tekort aan technisch personeel een belangrijke factor. De deelnemers geven aan dat er concrete resultaten geboekt worden op de aspecten die zij verlangen.

We kunnen hieruit concluderen dat steeds meer bedrijven voor een groter gedeelte van hun assets zullen overstappen op real-time conditiemonitoring. Daarmee kan op een efficiënte manier stilstand worden voorkomen en kunnen betere beslissingen worden genomen ten aanzien van de allocatie van resources. Predictief onderhoud wordt de nieuwe norm.