WCM Awards 2018
11 oktober 2018

De winnaars van de WCM Research Awards 2018 zijn tijdens het WCM Jaarevent op 9 oktober bekend gemaakt. Ancel Bekker (Nederlandse Defensie Academie) wint de WCM Bachelor Award, Sophie ten Zeldam (Universiteit van Twente) wint de WCM Master Award en Denise Tönissen (TU Eindhoven) wint de WCM PHD Award. Jaarlijks reikt World Class Maintenance deze scriptieprijzen uit aan de beste bachelor-, master- en PHD-scriptie op het gebied van onderhoud.

WCM-directeur Henk Akkermans reikte, na het presenteren van de juryrapporten, een feestelijke Award Cheque en mooie bos bloemen uit aan de trotse winnaars.

BACHELOR Award: Ancel Bekker (NLDA) met Verbeteren van Materiële gereedheid bij het CLAS
In een goede Bachelorscriptie weet de student niet alleen eerst uit te weiden maar vervolgens ook te convergeren, te focussen. Dat doet Ancel Bekker in dit werkstuk uitstekend. Na een grondige introductie van het begrip materiële gereedheid bij Defensie en het onderhoudsproces ILM (Intermediate Level Maintenance) wordt stap voor stap ingezoomd op de vraag wat deze gereedheid bepaalt voor twee typen militaire assets, de CV90 en de Boxer. Het gebruik van de techniek simulatie is lovenswaardig. Niet omdat de modellen zo ingewikkeld zijn, maar omdat simulatie zo verstandig ingezet wordt om managementvragen te beantwoorden die men met eenvoudiger methoden niet kan beantwoorden. De verbeteringsmogelijkheden zijn overduidelijk. Defensie kan aan de slag met deze conclusies!

WCM Awards

MASTER Award: Sophie ten Zeldam met Automated Failure Diagnosis in Aviation Maintenance Using eXplainable Artificial Intelligence (XAI)
Een groot probleem bij het meer data-gedreven maken van maintenance is dat de kwaliteit van documentatie en informatie van eerder onderhoud vaak matig is. Het feitelijke onderhoud wordt heel summier genoteerd en meestal ook zonder motivatie. Wat was de diagnose van het onderhoudsprobleem en waarom is men tot die diagnose gekomen? Dat klinkt heel praktisch en met beide voeten aan de grond en dat is het ook. Daarom is het des te leuker en lovenswaardiger dat Sophie ten Zeldam tot voor kort nog behoorlijk theoretische technieken uit de Artificial Intelligence of Data Science er op los laat. In jargon: Sophie heeft data-gedreven modellen toegepast voor het diagnostiseren van falende componenten en voor het vaststellen van de faaloorzaak op basis van feitelijke gebruiksgegevens.
Die formele technieken blijken ook nog eens te werken op een praktisch probleem als de landingswielen van de F16. Het feit dat Sophie’s techniek kan uitleggen aan technici wat er waarschijnlijk aan de hand is met zo’n wiel als het op de testbank ligt maar nog niet aantoonbaar stuk is, vindt de jury van zeer grote waarde voor de acceptatie van AI technieken in de praktijk van het onderhoud. De modelredenering is geen black box maar is te volgen door de technici en heeft dus meer kans om overgenomen te worden.

WCM Awards 2018

PH.D. Award: Denise Tönissen met New decomposition methods for two-stage optimization for planning under uncertainty
De jury is onder de indruk van de elegantie van dit werk waarin heel precies strategische doelen op verschillende niveaus van abstractie gekoppeld worden aan verschillende scenario’s. Wat de jury ook erg waardeert is dat, ook al worden in dit proefschrift gaandeweg de formules steeds langer, dit zeker niet een louter theoretisch wiskundig werk is. In het tweede deel van het proefschrift wordt een praktische toepassing van de gehanteerde optimalisatiemethoden toegepast op een maintenance locatieprobleem voor een rail network. In zo’n maintenance locatie wordt rollend materieel geïnspecteerd en onderhouden. Uitrekenen waar je het beste werkplaatsen neer kunt zetten in een volledig voorspelbare wereld met altijd hetzelfde spoorboekje is al een heidense klus, maar om dit optimaal te doen voor een heel brede variëteit aan mogelijke dienstregelingen lijkt nauwelijks te doen. En daar bovenop wordt er dan ook nog eens rekening gehouden met mogelijke verstoringen, met uitvallende treinen en wat dies meer zij. Zo kan er uiteindelijk zelfs een afweging gemaakt worden tussen wat nu beter is: een paar grote werkplaatsen of een groter aantal kleinere werkplaatsen verspreid door het land. De conclusie is het laatste, en dat komt omdat de transportkosten van de te repareren treinen van meer belang zijn dan de schaal voordelen. Daarmee toont de prijswinner maar weer eens aan dat er niets praktischer is dan een goede theorie.

WCM Awards