Proeftuin Sluis Eefde is één van meerdere projecten van Smart Industry Fieldlab CAMINO. In dit fieldlab van WCM staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal.

 

Leeromgeving smart maintenance

De sluis van Rijkswaterstaat bij Eefde is de toegangspoort tot het Twentekanaal. Het verkeer en de waterstanden worden vanuit deze sluis gereguleerd, zodat scheepvaart tot aan de drie grote steden in Twente, Hengelo, Almelo en Enschede kunnen komen. In 2016 werd de aanbesteding voor de bouw van een tweede sluiskolk gewonnen door aannemerscombinatie Lock2Twente. In de komende 2 jaar zal de bestaande sluis echter fungeren als leeromgeving. Leren over de mogelijkheden van Internet of Things technologieën en leren over Smart Maintenance. De pilot bij Sluis Eefde is één van de proeftuinen binnen het landelijke RWS-programma ‘Vitale Assets’ en Smart Industry Fieldlab CAMINO.

Innovatief onderhoud

De pilot bij Sluis Eefde is een vervolg en verdere uitbreiding van de pilot die reeds eerder op de Sluis in Tiel plaatsvond. Het programma ‘Vitale Assets’ richt zich op effectieve en duurzame opschaling van Smart Maintenance activiteiten binnen Rijkswaterstaat. Partijen zijn hierbij voorstander van ‘open data’, ofwel een situatie waarbij niet alleen verkregen inzichten, maar zelfs onderliggende data openlijk beschikbaar worden gesteld aan de hele markt. Eén van de voordelen hiervan is dat nieuwe innovatieve oplossingen sneller en eenvoudiger ontwikkeld kunnen worden, ook door partijen die op dit moment niet direct betrokken zijn bij betreffende sluis.

Doel Proeftuin Sluis Eefde

Er zijn momenteel tien partijen actief binnen Proeftuin Sluis Eefde: Rijkswaterstaat, Mobilis, SPIE, BAM, ifm electronic, EnerGQ, C-Cube, en Ke-works, Universiteit Twente en Stichting World Class Maintenance. Looptijd van deze proeftuin is tot eind 2019, waarbij partijen zich ten doel hebben gesteld om inzicht te vergaren op een viertal gebieden:

• Energieverbruik en de toepassing van energiemonitoring om falen te voorspellen
• Vroegtijdig vaststellen van corrosievorming om de levensduur van materialen te verlengen
• Analyse van zaken als trillingen en oliekwaliteit om degradatie en noodzakelijk onderhoud beter te kunnen voorspellen
• Het systematisch verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen vanuit SCADA-data ook voor onderhoudsdoeleinden

Sluis Eefde

Storingen voorkomen

Nader onderzoek van een relaisstoring op één van de motoren op 8 oktober 2018 heeft uitgewezen dat de eerste onregelmatigheden al vanaf begin juli zichtbaar waren. Er traden incidentele ongelijkmatige verdelingen van de stroom op in de 3 fases van de motor. In de tijd naar de storing toe kwam dit steeds vaker voor, zoals de grafiek laat zien. Om storingen van dergelijke aard voor te zijn hebben we alarmen ingesteld voor alle motoren die betrokken zijn bij de aandrijving, zodat we in het vervolg melding krijgen van dit soort afwijkingen in een vroeg stadium en zo storingen kunnen voorkomen.