Op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de infrasector 


In Fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. De Nederlandse infrasector is op zoek naar innovatieve manieren om het onderhoud van onze infrastructuur te verbeteren, tegen lagere kosten. Niet in de laatste plaats aangezien het overgrote deel van de infrastructuur oud of verouderd is. Deze zogeheten ‘aging assets’ vragen extra aandacht. Actie is nu vereist om te voorkomen dat er binnen enkele jaren onverwachte grote (spoed-)vervangingen noodzakelijk blijken of onveilige, onbetrouwbare en oneconomische situaties ontstaan.

Doel Fieldlab CAMINO

Het doel is radicaal: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken.

Just in time

Klassieke oplossingen in de vorm van correctieve en preventieve onderhoudsactiviteiten volstaan niet meer. Uitdagingen rondom infra vragen om ‘just-in-time maintenance’: precies op tijd om te voorkomen dat iets stuk gaat, maar niet te vroeg om kostenverspilling tegen te gaan. Dat vergt een slimme aanpak: smart maintenance, waarbij we voluit gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van sensoriek, datavoorspellingsmodellen, big data en het Internet of Things (IoT).

Slim verbinden

Fieldlab CAMINO is een uniek project in de infrasector; uniek omdat er op vele manieren ‘slim verbonden’ wordt. Om te beginnen wordt er samengewerkt in de zogenoemde triple helix: (semi)overheden werken samen met bedrijven, universiteiten en hogescholen. Daarnaast wordt samengewerkt over verschillende schakels heen van de infra onderhoudsketen: asset owners, service providers en overheden. Innovaties worden voor de gehele infrasector toegepast in de deelclusters: water, wegen en rail. Tot slot werkt CAMINO als Smart Industry Fieldlab op zichzelf weer samen met de circa 15 andere Smart Industry Fieldlabs in Nederland. Fieldlab CAMINO is sinds november 2017 volwaardig Smart Industry gecertificeerd.

CAMINO focus

In het Fieldlab CAMINO wordt op dit moment in verschillende samenstellingen gewerkt aan twee clusters. Elk cluster heeft zijn eigen toepassingen, meerdere living labs en deelprojecten rondom een specifiek infra-onderwerp:

• CAMINO WATER inclusief ‘natte’ kunstwerken (stuwen, sluizen, riolen etc.)
• CAMINO RAIL (wissels, spoorbeveiliging, voeding etc.)

Naast deze clusters wordt er aan aanvullende clusters gewerkt, zoals elektra.

CAMINO

Klik voor Boomdiagram Camino

Living labs CAMINO

De lopende projecten zijn:

• Ontwikkeling SMART SCIT
Sitech Services, Gemeente Enschede, DEMCON, Acquaint, Roelofs Groep en Rolsch Asset Management werken samen aan de ontwikkeling van SMART SCIT (Smart Sewer Condition Inspection Tool). De ambitie is om huidige conditie van rioolbuizen, zowel openbaar als industrieel, beter en slimmer te monitoren. De huidige inspectie-oplossingen blijken niet toereikend te zijn.

• Zelflerend Riool Almelo (RTC)
Gemeente Almelo, Waterschap Vechtstromen, Benchmark Electronics, Nelen & Schuurmans, Inter Act en Deltares ontwikkelen samen een slimmer riool. De ambitie is om mogelijkheden van Machine Learning in te zetten met als doel het Riool Totaal Concept (RTC) te optimaliseren op (1) energieverbruik, (2) waterstromen (voorkomen overstorten en ‘water op straat’) en (3) conditiemonitoring / Smart Maintenance.

Proeftuin Sluis Eefde
Rijkswaterstaat, Mobilis, Croonwolter&dros, ifm, EnerGQ, C-Cube, KE-works en Universiteit Twente slaan de handen ineen in dit project. De ambitie is om nieuwe manieren van conditiemonitoring en Smart Maintenance te ontwikkelen. Het project is tevens onderdeel van het interne programma bij Rijkswaterstaat (Vitale Assets) rondom Smart Maintenance.

Sluis Eefde Rijkswaterstaat

• Proeftuin Stuw de Haandrik
Waterschap Vechtstromen, IV-Infra, Kade-Inspectie, StabiAlert, VAN HETEREN, Saxion Hogeschool en Universiteit Twente werken aan dit project. De ambitie is om object specifieke kenmerken van Stuw de Haandrik in beeld te brengen om de implementatie van Smart Maintenance mogelijk te maken.

Waterschap Vechtstromen Stuw de Haandrik

• De pratende brug
Betrokken asset-owner bij dit project is Provincie Overijssel. De ambitie is tweeledig: (1) automatische detectie om veilige bediening van beweegbare bruggen mogelijk te maken en (2) slimme manier van conditiemonitoren ontwikkelen om de implementatie van Smart Maintenance mogelijk te maken.

• Proeftuin CAMINO Rail
NS en ProRail werken op dit moment samen aan de opstart van het cluster Rail. Bestaande cases worden uitgewerkt en een gezamenlijke omgeving wordt opgetuigd. De ambitie is om in de 2e helft van 2018 een marktbrede uitvraag te doen om mogelijke vraagstukken, best practices, technieken en oplossingen in te brengen. Met als doel de doorontwikkeling van gezamenlijke oplossingen en toepassingen o.g.v. Smart Maintenance in de railsector. Oplossingen hierbij zowel gericht op de rijdende assets (trein/tram/metro) als op de vaste assets (spoor, bovenleiding, stations etc.).

Looptijd

2016 – 2020

Meedoen?

Deelprojecten zijn actief in de uitvoeringsfase en/of gekoppeld aan een lopend onderzoekstraject. Wil je meer weten over bijdragen of aansluiten bij Fieldlab CAMINO? Meer informatie via projectleider Ruben Ogink.

Contactpersoon:

Ruben Ogink
+31 6 41490456
Heeft u een vraag?

Projectpartners

Engie Services West Industrie Kennispark Twente Oost NL Sitech SPIE Waterschap Vechtstromen World Class Maintenance