Fieldlab Zephyros
28 juni 2018

Woensdag 20 juni heeft de startbijeenkomst voor het eerste innovatieproject van Zephyros plaatsgevonden. Dit project gaat zich richten op het vergaand automatiseren van de inspectie en reparatie van offshore wind turbinebladen. Een windmolen component dat hoog bedrijfskritisch is, aan veel agressieve invloeden blootstaat en tijdrovend, risicovol en duur in het onderhoud is.

Slimme technologie offshore wind turbinebladen

In het licht van de gestelde radicale doelstellingen: Zero downtime & Zero on-site maintenance valt hier veel eer te behalen met de inzet van slimme technologie en diepgaande proces-, conditie- en materiaalkennis. Ook leent het project zich uitstekend om een zgn. living lab mee te initiëren.

Projectvoorstellen en consortium

Met een zestal bedrijven is er intensief gediscussieerd over oplossingsrichtingen en korte versus lange termijn innovatiebehoeften. We hebben besloten één of twee concrete projectvoorstellen te doen en een consortium te vormen om dit mee uit te gaan voeren.

Meedoen

Natuurlijk biedt het team nog ruimte voor ‘aanhaken’ door partijen die niet aanwezig konden zijn of niet in beeld waren, maar die wel specifieke kennis en/of concepten in huis hebben om bij te dragen aan dit WCM Fieldlab project. Je bent van harte welkom om hiervoor contact op te nemen met Zephyros projectmanager Ferry Visser.

Geïnteresseerden kunnen natuurlijk ook altijd het beknopte verslag van de meeting opvragen.