World Class Maintenance Zuid
28 maart 2018

Het nieuwe regionale innovatienetwerk World Class Maintenance Zuid is officieel gestart tijdens Limburg Unlimited op 28 maart in het MECC Maastricht. Initiatiefnemers Brightlands, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG en World Class Maintenance hebben zich verenigd in dit nieuwe platform WCM Zuid. Het doel is om door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen. Het LWV Maakindustrie Platform onderstreept het belang van dit initiatief en heeft zich daarom aangesloten.

Nieuwe kansen

WCM Zuid ondersteunt alle asset owners in de regio Limburg. Infra, procesindustrie, weg en water, aerospace hebben allen baat bij innovatie van asset management. Hier gezamenlijk de schouders onder zetten draagt bij aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.

Smart moves for Smart Maintenance

Henk Akkermans, professor Tilburg University en directeur World Class Maintenance, heeft tijdens de kick-off WCM Zuid het onderzoeksrapport Smart Moves for Smart Maintenance toegelicht. Het rapport biedt een eerste volledig beeld van de belangrijkste vernieuwingen die nodig zijn in onderhoud op de korte tot middellange termijn (tot 2020). Daarnaast bevat het onderzoek een analyse naar de oorzaken die de uitvoering van deze innovaties tegenhouden en geeft het aanknopingspunten om deze remmende factoren uit de weg te gaan en innovatie te stimuleren.

Eerste resultaten

Asset owners, service providers, overheden, opleidings- en kennisinstituten uit Limburg hebben voorafgaand en tijdens de kick-off WCM Zuid op 28 maart intensief gebrainstormd over procesmatige en technologische innovaties in een achttal maintenance topics. Het “just-do-it” uit de Fieldlab-methodiek van World Class Maintenance, gepresenteerd door operationeel directeur Paul van Kempen, heeft meteen geleid tot concrete pitches van ideeën, inschatting financiële haalbaarheid en eerste actiepunten.

Na een feestelijke proost op het nieuwe netwerk voor innovatief asset management bundelt World Class Maintenance de resultaten en ontvangen de deelnemers een nieuwe uitnodiging voor innovatie versnellingstafels.

Aanmelden

Bedrijven die zich alsnog aan willen melden bij het regionale innovatienetwerk WCM Zuid, zijn van harte welkom.