CAMINO
25 mei 2018

Vrijdag 25 mei heeft de Gemeente Almelo een nieuwe stap richting 100 % voorspelbaar onderhoud op “natte infra” gezet. De wethouder van de Gemeente Almelo, een bestuurder van Waterschap Vechtstromen en de bedrijven Benchmark Electronics B.V., Inter Act B.V., Stichting Deltares, Nelen & Schuurmans en World Class Maintenance hebben die dag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend binnen Smart Industry Fieldlab CAMINO met de intentie om een oplossing te ontwikkelen met toepassing op het riool.

Het persbericht van de gemeente Almelo:

De afgelopen jaren zijn klimaatveranderingen zichtbaar geworden waardoor onze infrastructuur soms niet meer volstaat. Een van de gevolgen is bv het vaker voorkomen van zogeheten ‘piekneerslag’ (veel neerslag in korte tijdsduur). Daarnaast is veel infrastructuur in Nederland – en zo ook in Almelo – gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw en loopt tegen het einde van zijn levensduur. Deze “vergrijsde infrastructuur” allemaal vervangen is simpelweg te duur en daarnaast onmogelijk op korte termijn. Almelo heeft daarom besloten hier met meerdere partijen en in samenspraak met waterschap Vechtstromen proactief mee aan de slag te gaan.

Het initiatief van gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen komt voort uit hun activiteiten binnen Smart Industry Fieldlab CAMINO. Fieldlab CAMINO is een samenwerkingsverband, onderdeel van het landelijke Smart Industry Programma, waarbij publieke en private asset-owners met elkaar samenwerken met meerdere technologie-aanbieders en kennisinstellingen. Als onderdeel hiervan is met Benchmark Electronics B.V., Inter Act, Deltares en Nelen & Schuurmans de intentie overeengekomen om een oplossing te ontwikkelen met toepassing op het riool. Hoe deze oplossing er precies uit zal gaan zien, zal in de 1e fase van het project worden vastgesteld.

Het doel van deze pilot is uiteindelijk om de aansturing van het riool te verbeteren. Ambitie hierbij is om te optimaliseren op drie scenario’s:
a. Geen water-op-straat (optimalisatie waterstromen)
b. Onderhoud beter voorspelbaar maken (optimalisatie onderhoud)
c. Energieverbruik en CO2 reductie (optimalisatie energieverbruik).
In scope is het volledige ‘vuil water systeem’ van afvoerputten, ondergrondse pompinstallaties en overstorten tot en met de regionale waterzuiveringsinstallatie.

De gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen hopen met deze samenwerking te kunnen komen tot een oplossing waaraan in de loop van dit jaar de ontwikkeling wordt opgestart.