AIRTuB Fieldlab Zephyros
6 december 2018

Na vele voorbereidende gesprekken sinds de zomervakantie was het dan op 26 november jl. eindelijk zo ver. Nagenoeg alle deelnemers aan het voorgenomen Zephyros innovatieproject AIRTuB waren present op de eerste consortium bijeenkomst. 15 mannen en 1 vrouw stelden zich aan elkaar voor en al gauw ging het over de technologie. Het enthousiasme voor het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen voor het onderhoud van de steeds groter wordende turbinebladen is groot.

Na een plenaire introductie van WCM en het Fieldlab Zephyros wordt stevig gediscussieerd over de verschillende werkpakketten, de deliverables, de benodigde uren en wie de trekker zal worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met stevige afspraken en de ambitie nog dit jaar het voorstel gereed te hebben voor indiening bij RVO. Iedereen doet mee en draagt bij. Een mooi resultaat als opmaat naar een mooi project.

Volop nieuw gestarte innovatieprojecten van Fieldlab ZEPHYROS op weg naar kostenreductie in offshore wind

  • AIRTuB (Automatische Inspectie van Turbine Bladen)
  • Zephyros Data Tower (overkoepelende Data Tower functionaliteit te ontwikkelen voor uitvoering en onderhoud van het Noordzee offshore windsysteem)
  • Offshore Wind Bolting
  • Supply-chain Performance
  • Nacelle Robotics