WCM Jaarevent
11 oktober 2018

Op 9 oktober vond het drukbezochte WCM Jaarevent Factor Vrouw plaats in CitySense Utrecht. Dagvoorzitter en stand-up comedian Cindy Pieterse heette de 130 bezoekers van harte welkom uit naam van World Class Maintenance, waarna 12 topsprekers uit overheid en industrie vertelden over hun vakkennis, nieuwe technologieën en de kansen vanuit hun eigen sector en eigen vraagstuk.

WCM Jaarevent Factor Vrouw

Te belangrijk
Eerst spreekt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink in een videoboodschap de zaal toe. Ze benadrukt het belang van goed onderhoud voor de samenleving. Vooral de infra is kwetsbaar, zegt ze. Tot 2030 moet er een derde meer vervangen worden en dat is een enorme uitdaging. Smart maintenance is daar hard bij nodig, zegt de FME voorzitter. Het tekort aan technici is een punt van zorg. Slechts zeventien procent van de technisch opgeleide vrouwen komt in de industrie terecht. “Onderhoud van wereldklasse is veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, besluit ze.

Multi skilled technici
Roos Knulst is bij NoordzeeWind Shell verantwoordelijk voor het onderhoud aan het oudste windpark voor de Nederlandse kust. Dat doet ze niet alleen vanachter haar bureau. Een keer per jaar gaat ze met het onderhoudsteam mee de zee op. Daarvoor moet ze eerst een inspanningstest doen en een veiligheidstraining van acht dagen volgen. “Voor een goed resultaat is samenwerken in deze industrie essentieel”, zegt ze. Knulst zegt dat prioritering in het onderhoud belangrijk is voor de opbrengst op de langere termijn. Ook het investeren in multi skilled medewerkers die een reparatie direct kunnen oplossen is van belang. “En investeren in de veiligheidscultuur draagt ook bij aan de kennis van mensen. Ze stellen dan bijvoorbeeld vragen als ‘kan dit beter?’.” In die zin is ze ook blij met ‘luie technici’: “Minder activiteiten is domweg minder onderhoud.” Lui betekent voor Knulst dingen minder vaak en slimmer uitvoeren.

Roos Knulst Shell

In balans
De volgende die het podium beklimt, is Marije Ruysch-Koster, mede-eigenaar van Aviso Instruments. Het nog jonge bedrijf maakt meet- en monitoringsystemen voor o.a. het meten van zuigermotoren. “Met motor monitoringsysteem REDS kunnen we vaststellen of de motor in balans draait en is het mogelijk om maanden van tevoren vast te stellen of er een storing aankomt. Daardoor kun je onderhoud plannen of uitstellen.” Nieuwe dingen introduceren in de scheepvaart is lastig, zegt ze. “Men is gewend aan één kapitein op het schip, terwijl voor innoveren en veranderen samenwerken belangrijk is.” Ook de scheepvaart heeft last van een tekort aan technici. Volgens Ruysch-Koster gaan nieuwe technologieën helpen om de gevolgen van het personeelstekort te verkleinen. “Maar dan moet je die wel willen omarmen. Je moet ook de stap zetten van reactief onderhoud naar dat wat nodig is en dat vraagt een andere manier van kijken. Dat begint op managementniveau.”

Stang op stang
Kapitein Dominique Schreinemachers is helikopterpiloot bij de Nederlandse Luchtmacht. Tijdens een missie in Afghanistan werd ze door een toevalstreffer geraakt, waardoor de besturing van de staartrotor uitviel. Twaalf minuten lang fladderde het toestel naar beneden voordat Schreinemachers het veilig op de grond wist te krijgen. Ze beschrijft haar belevenissen en de hachelijke momenten aan het publiek en benadrukt dat ze door het incident nog meer vertrouwen heeft gekregen in de techniek. “We hadden veel olie verloren en vlogen al die tijd ‘stang op stang’. Toch ging het goed. Ik heb veel respect voor het onderhoudspersoneel en het materieel.”

WCM awards
Vervolgens is het de beurt aan WCM-directeur Henk Akkermans om – voor de zevende keer – de Maintenance Innovation Research Awards uit te reiken. De Bachelor Award is voor Ancel Bekker (NLDA). In zijn scriptie zoomt hij in op de vraag wat de gereedheid bepaalt voor twee typen militaire voertuigen. Sophie ten Zeldam (Universiteit Twente) verdient de Master Award vanwege haar onderzoek naar het toepassen van data-gedreven modellen voor het diagnosticeren van falende componenten en voor het vaststellen van de faaloorzaak op basis van feitelijke gebruiksgegevens. En dan zodanig dat de onderhoudstechnici het ook begrijpen. De PhD-award is voor Denise Tönissen (TU Eindhoven). Tönissen ontwikkelde een rekenmethode voor het vaststellen van de beste locatie voor een maintenance-werkplaats in een spoornetwerk.

Uitreiking Maintenance Innovation Research Awards

Onderwijspanel
Na de pauze staat het onderwijspanel op het programma. Tineke Bakker-van der Veen (Managing Director Boeing Benelux and Nordics), Magrita Noordmans (Programma manager Smart Maintenance/Predictive Maintenance ENGIE), Cocky Booij (Directeur VHTO), Ivon Hensen (Bèta Coördinator Veurs Lyceum Leidschendam) en Maud van der Weegen (student Electrotechniek Avans Hogeschool) poneren ieder een stelling waarop de aanwezigen kunnen reageren. Het gaat over meisjes die niet of juist wel kiezen voor een technische opleiding en de reden waarom. Over de noodzaak van vrouwelijke rolmodellen, het vermeende gat tussen onderwijs en bedrijfsleven en meer. Uit de interactie met de zaal blijkt dat er niet één oplossing is om meer vrouwen richting techniek te krijgen. Voorbeelden laten zien en inspireren worden genoemd als belangrijk. Aan de andere kant moet je het niet te veel benadrukken, omdat meiden dan mogelijk denken ‘hier is iets aan de hand’. Wat doen scholen, ouders en bedrijven aan techniekpromotie? Er worden voorbeelden genoemd van initiatieven die succesvol zijn. De discussie maakt duidelijk dat er rondom het thema (meer) meisjes in de techniek nog een hele dag verder gepraat kan worden.

Onderwijspanel WCM Jaarevent

Het juiste vervangingsmoment
Na het panel is het Celeste Martens (Hoofd Asset Management bij Croonwolter&dros Infra) die in rap tempo vertelt dat naar haar mening installaties vaak te vroeg of juist te laat worden vervangen. In het kader van haar master in Operations and Supply Chain Management deed ze onderzoek naar de achterliggende oorzaken daarvan. “Mijn eerste conclusie is dat je verwacht dat technische veroudering bepalend is, maar dat blijkt juist economische veroudering te zijn. Bijvoorbeeld omdat er geen onderdelen meer verkrijgbaar zijn.” Martens ontwikkelde met hulp van experts uit verschillende domeinen een beslismodel voor het bepalen van het juiste vervangmoment. Het model neemt onder meer de technische staat, de economische veroudering en de mate van compliance mee in de waardering. De bedoeling is om het model de komende tijd te testen.

Celeste Martens

Onderhoud en duurzaamheid
Managing Director Lieve Declercq van SPIE Nederland legt vervolgens nadrukkelijk de relatie tussen onderhoud en duurzaamheid. “Een sterke visie op duurzaamheid gaat hand in hand met de onderhoudsvisie.” Ze vindt het vreemd dat veel bedrijven bij duurzaamheid alleen spreken over het verminderen van de CO2-uitstoot, over circulariteit, over grondstoffen, maar slechts zelden over onderhoud. “Een goed onderhoudsplan leidt onder meer tot een lager energieverbruik, minder afval, omstelkosten, onderdelen en downtime.” Declercq vindt dat technisch dienstverleners zich in het hart van de maatschappij bevinden. “En dat is best een grote verantwoordelijkheid.” Ze haalt de noodzaak van digitalisering aan om beter te kunnen voorspellen wanneer onderhoud nodig is. “Eigenlijk is daarvan nog te weinig bekend. Dat brengt een nieuwe verantwoordelijkheid, om dat samen te ontwikkelen en uit te voeren en om die waarde te bereiken.”

Transitievraagstuk
De SPIE-directeur haalt nog een ander aspect aan. “De middelen die we gebruiken. Het heeft niet veel zin om een efficiënt gebouw te ontwerpen als je niet duurzaam onderhoudt, verft of schoonmaakt. Laat toe dat onderhoudsbedrijven werken met goede materialen.” Het onderhoudsteam wordt de spil in de duurzaamheidsfilosofie, denkt ze, maar het is wel een transitievraagstuk. “Het is nu nog te veel: dit is de scope, voer maar uit. En niet te veel groene dingen. Mijn pleidooi is: een op duurzaamheid gebaseerde onderhoudsstrategie kijkt verder dan de performance en is een goed fundament voor de duurzaamheidsstrategie van een bedrijf. World Class Maintenance en World Class Sustainability gaan hand in hand.”

Campagne
Het laatste woord is aan staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Visser vertelt dat 25 jaar bezuinigen hun sporen hebben nagelaten in de organisatie. Gelukkig is er nu geld om weer te investeren. “We moeten ook meer samenwerken met het bedrijfsleven. Dat was altijd een lastig punt, maar dat gaat steeds beter. Ook is er het dilemma van bezit versus gebruik. We zijn altijd erg op bezit gericht geweest. Maar Scania gaat nu het onderhoud doen aan de nieuwe vrachtwagens.” Defensie zoekt veel nieuwe technici. “Het bedrijf Airbourne verricht onderhoud aan onze Apaches. Maar je blijft in dezelfde vijver vissen, je moet dus samenwerken. Daarnaast blijven vrouwen in de techniek een zeldzaamheid. Zeventig procent van de Nederlandse vrouwen denkt dat defensie alleen voor mannen is. Daarom starten we een aparte campagne gericht op vrouwen.”

Tekst: Pieter Pulleman

Foto’s: PHOTED

Staatssecretaris Barbara Visser