logo

Smart Maintenance

WCM stimuleert ‘slim onderhoud’ voor de Nederlandse industrie. Dit doen we door onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Voor onze partners, maar ook voor de maatschappij als geheel. We voeren cross-sectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstsellingen en de overheid participeren. Daarnaast zijn we sinds 1 jan 2017 samengegaan met de FME-branchevereniging Profion. We verzorgen daarom lobby-activiteiten om smart maintenance hoger op de politieke agenda te krijgen en behartigen we de belangen van onze leden.

FME

Fieldlabs
Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlab projecten waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren. Een voorbeeld is WCM’s Smart Industry Fieldlab CAMPIONE, gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de procesindustrie.

Sector
Het effectief en slim aanpakken van innovaties bij onderhoudsvraagstukken heeft grote impact in een sector met 300.000 werknemers en een omzet van ruim 30 miljard per jaar.

Heb je interesse? Neem dan contact op met ons. Of lees hier verder over hoe je zelf lid kunt worden.

 

Meer samenwerken cruciaal voor resultaat

leo van dongen diwcm

“Actuele projecten die tot concrete resultaten leiden, dat is ons doel. We gaan aan de slag met de uitdagingen waar meerdere bedrijven voor staan. Meer samenwerken is cruciaal voor het bereiken van resultaat. Daarbij werken we ook samen met kennisinstellingen, onderwijs en wetenschap."

“Onderhoudsinnovaties maken het productieproces betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer, waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven maar ook van Nederland als geheel wordt versterkt. Bedrijven moeten dan wel bereid zijn in de keten te willen samenwerken. Geen enkel bedrijf kan de concurrentiestrijd nog alleen aan. Niet meer concurreren op uurtarief, maar op kwaliteit en innovatie."

Leo van Dongen, voorzitter netwerk WCM en directeur Fleet Services NedTrain

Focus

Enkele onderwerpen waar wij ons de komende tijd op richten zijn: 
  • Condition Based Maintenance
  • Gebruik van digitale technieken bij onderhoud 
  • Gebruik van simulatie bij onderhoud
  • World Class Lifecycle Management
  • Remote en niet destructieve inspecties
  • Datamining
  • Ketenoptimalisatie
  • Maintenance en logistiek
Klik hier voor onze lopende projecten.

Waar komt WCM vandaan?

World Class Maintenance (WCM) is als stichting Dutch Institute World Class Maintenance ontstaan in 2007 vanuit een economisch ontwikkelingsprogramma 'Pieken in de Delta' om de Nederlandse maintenance-sector een boost te geven met innovaties. Per 31 juli 2015 is de stichting Dutch Institute World Class Maintenance gesloten en gaat de stichting door onder de naam World Class Maintenance. Hier leest u wat de DIWCM-projecten hebben opgeleverd voor het Nederlandse bedrijfsleven.

 

  
Boschstraat 35 Breda | Zilverstraat 69 Zoetermeer | Ericssonstraat 2 Gilze Rijen | Warandelaan 2 Tilburg | 076 76 31 553