Fieldlab Camino
7 februari 2019

Fieldlab CAMINO Proeftuin Sluis Eefde staat op de voorpagina van het e-magazine van Rijkswaterstaat:

Enorme datastroom

Het Rijkswaterstaat programma Vitale Assets richt zich in eerste instantie op zogeheten natte objecten, zoals bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat is bezig met een heel groot vervangings- en renovatieproject op dat gebied en grijpt deze gelegenheid aan om gelijk te zoeken naar mogelijkheden die deze objecten slimmer maken. ‘Het gaat om wel 300 tot 400 assets. Die sluiten we allemaal aan op hetzelfde systeem. Er komt dus een enorme stroom aan data binnen bij Rijkswaterstaat’, vertelt Therry van der Burgt. Hij is solution architect binnen het scheepvaartdomein en heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van dit centrale systeem om data te verzamelen: Object Data Services (ODS). ‘ODS biedt een uniforme manier om data van verschillende objecten te verzamelen, op te slaan en te vergelijken.’

Fieldlab Camino

‘Die data zijn niet alleen relevant voor Rijkswaterstaat, maar ook voor de markt’, vervolgt Van der Burgt. ‘Leveranciers krijgen hiermee bijvoorbeeld inzicht in echte praktijkgegevens van hun producten. De afspraak is namelijk dat deze data open beschikbaar komen voor de betrokken partijen.’ Rob Burghard, directeur van EnergQ, het bedrijf dat de sensoren installeert en de software levert om gebruikspatronen te analyseren, vult aan: ‘Ook aannemers kunnen de sensoren op deze manier uitlezen. Het mooie is dan ook dat elke partij weer andere signalen kan uitfilteren. Aannemers die ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, kunnen zo beter inschatten wanneer dit nodig is. Bovendien maken de gegevens het bijvoorbeeld gemakkelijker om zaken over te dragen bij contractwisseling.’

Nieuwe duurzame oplossingen

De verzamelde gegevens hebben veel te bieden, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Westdorp: ‘Door onderhoud precies op tijd uit te voeren, kunnen we de levensduur van objecten verlengen en is er dus minder materiaal nodig.’ Burghard stelt dat er door het energieverbruik te monitoren ook energie wordt bespaard. ‘Zo weten we nu dat luchtdrogers in sluizen een groot deel van het verbruik bepalen. Dat kunnen we gericht aanpakken. Bovendien voorkomen we storingen, zodat schepen niet stil hoeven te liggen en auto’s niet in de file hoeven te staan.’ Van Balen: ‘Ook willen we bijvoorbeeld alleen pompen als het waait, omdat er dan veel groene energie beschikbaar is. Daarvoor moet je wel weten wat de status is van alle pompen en systemen. Dat we al die gegevens continu bij elkaar hebben, maakt nieuwe dingen mogelijk.’