Resultaten toepassen op zee met DAISY4Offshore

13 februari 2015

Op dinsdag 10 februari 2015 vond de kick off plaats van een nieuw project: DAISY4Offshore. Het consortium rondom DAISY (Dynamic Asset Information System), de naam die gegeven is aan de resultaten en de follow up van het World Class Windturbine Maintenance project, wil met dit nieuwe project de uitkomsten van het eerste project van land naar zee brengen. Met DAISY hebben asset owners, asset managers en service providers van windturbines een oplossing om operations & maintenance pro-actief, op basis van sensorgegevens, in te zetten. De eerste resultaten hiervan zijn veelbelovend. De bedoeling van dit project is het vinden van een oplossing om DAISY compatible te maken voor meerdere typen windturbines, het optimaliseren van het systeem op parkniveau en specifiek daarbij oplossingen te vinden voor de uitdagingen van offshore windturbineparken. De verwachting is dat het gehele project in 2017 wordt afgerond.

DAISY technieken
In het eerste project heeft het team een volledig geintegreerd pakket van condition monitoring technieken ontwikkeld om onafhankelijk van type of merk, een windturbine te monitoren. Het systeem, de apparatuur en de processing software, is een volledig gedigitaliseerd asset management systeem. Een betrouwbare data management oplossing voor de volledige levenscyclus van windparken. Om te beginnen een geautomatiseerde intelligentie die onderhoudsbeslissingen op de korte termijn neemt. Daarnaast optimaliseert het systeem op de lange termijn het operations & maintenance proces. Het systeem is getest op drie turbines van de Delta windparken OLAZ , EPZ en Anna Mariapolder.

Nieuw project
Het betrokken consortium wil de huidige resultaten implementeren in een offshore windpark. De DAISY-oplossing wordt daarbij verder ontwikkeld, geanalyseerd en gevalideerd. Om te beginnen moet de techniek in meerdere verschillende typen turbines toegepast kunnen worden. Daarnaast wordt in dit project niet gekeken naar één enkele turbine, maar naar een windturbinepark. Ten slotte wordt geen windturbinepark op het vasteland gekozen, maar een windturbinepark op zee. Op meerdere fronten wordt een verbreding van het projet opgezocht.

Onafhankelijke windenergie
De DAISY-oplossing is een aantrekkelijke oplossing, die ook op internationale aandacht kan rekenen. DAISY draagt bij aan betere prestaties en aan de veiligheid van windparken, tegen lagere kosten. DAISY optimaliseert het gebruik van een windturbine gedurende haar volledige levenscyclus. Zoals ook het eerste project, draagt dit project DAISY4Offshore ​​daarom bij aan de verlaging van de offshore windenergie kosten. Uiteindelijk kan dit project ervoor zorgen dat windenergie rendabel wordt, onafhankelijk van subsidies.

2017-04-07T08:53:32+00:00 Nieuws|
Navigatie