De performance van machines in de maakindustrie 100% voorspelbaar maken 


Aanleiding

Vandaag de dag vindt nog slechts een kleine fractie, zo’n 5% van het onderhoud van technische assets, plaats op basis van smart maintenance, een data-gedreven aanpak. Dit kan en moet veel meer worden. Fieldlab CAPELLA draagt hieraan bij voor de Nederlandse maakindustrie.

Doel

Fieldlab CAPELLA heeft als radicaal doel: de performance van machines in de maakindustrie 100% voorspelbaar maken. Dit kan alleen als het onderhoud 100% voorspelbaar is. Hiermee gaan  bovendien de onderhoudskosten fors omlaag en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de machines signi­ficant omhoog.

Aanpak

In dit project wordt vol ingezet op een slimme aanpak: smart maintenance. We maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van sensoriek, big data, datavoorspellingsmodellen en het Internet of Things (IoT). Hierbij is niet alleen technologische innovatie nodig, maar ook bijvoorbeeld:

 • Innovatie in verdienmodellen, in zogeheten businessmodellen.
 • Proefopstellingen / pilots waarin deze nieuwe manier van (samen)werken in de praktijk getest en verfijnd wordt.
 • Andere contractvormen, zogeheten performance-based contracts.
 • Goede afspraken over data-eigenaarschap en data-uitwisseling in de keten.
 • Om dergelijke contracten goed te prijzen is inzicht nodig in de kosten over de levens-cyclus van het asset, life cycle costing.
 • Inzicht in drijfveren van medewerkers (hr) om dergelijke samenwerkingen tussen partijen voor elkaar te krijgen.

Status

2017 heeft in teken gestaan van verkenning van de wensen en ambities in de maakindustrie en de verdere afbakening en scope van het Fieldlab richting het thema Servitization. 2018 en 2019 staan in het teken van het opwerken van de projecten hieromtrent. Dit betreft een mix van activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan de genoemde aandachtsgebieden.

Projecten (in oprichting):

 •  In samenwerking met Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en een aantal grotere marktpartijen wordt een specifieke opleidingstrack Data Science voor Smart Manufacturing (met o.a. Servitization) ontwikkeld. Hiermee beogen we enerzijds de Data Science studenten dichter bij de wereld van de maakindustrie te brengen, waardoor zij enthousiast worden en oplossingen gaan bedenken voor deze industrie. Anderzijds krijgt het bedrijfsleven daardoor steeds meer inzicht in de mogelijkheden van Data Science voor hun industrie.
 • In samenwerking met de HAN en een aantal MKB-bedrijven ontwikkelen we een onderzoeksprogramma voor nieuwe business modellen en een bijbehorende toolkit op gebied Servitization.
 • In samenwerking met de Universiteit van Tilburg is een onderzoeksthema als voorstel ingediend bij Logistics Community Brabant voor het ontwikkelen van een Smart Maintenance, Spare parts and Servitization Living Lab.
 • In samenwerking met Praetimus, REWIN, BOM en FME organiseren we ronde tafels met marktpartijen (telkens 6 á 8 deelnemers), die als doel hebben rond de verschillende vraagstukken praktijkprojecten of living labs op te starten waarmee we de aanwezige partijen verder kunnen helpen.
 • Verder zijn er diverse plannen om bijvoorbeeld communities of clusters en netwerken op te starten voor samenwerking en kennisdeling; proeftuinen in te richten; deelprojecten op te tuigen; ketens te verbinden; cross overs naar andere Fieldlabs te maken en meer.

Looptijd

2017 – 2021

 

Contactpersoon:

Johan Treur
+31 6 55758973
Heeft u een vraag?

Projectpartners

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) Brainport FME Holland High Tech IJssel Kennispark Twente Oost NL PDM Praetimus Service Logistics Forum Tilburg University TU Eindhoven Voortman Steel Group World Class Maintenance