'Slimme stenen' meten hun eigen status met behulp van sensoren in verbrandingsovens 


Aanleiding

De afvalverbrandingswereld is een traditionele wereld als het om onderhoud gaat. Een verbrandingsinstallatie gaat over het algemeen maar één keer per twee jaar open om te bekijken wat de schade aan de bekleding is. En die schade was eigenlijk standaard groot: steeds meer verschillende en schadelijke chemische stoffen zitten verwerkt in ons afval, waardoor de bekleding eigenlijk nooit meer voldeed.
In verschillende industrietakken wordt steeds vaker gewerkt met conditie-monitoring: in de gaten houden wat de status van installaties is. In een temperatuur van meer dan 1000 graden Celsius ligt er een behoorlijke uitdaging. In dit project wordt geprobeerd hier een oplossing voor te vinden.

Doel

In het project De Lerende Steen werken partijen samen om al tijdens het verbrandingsproces te kunnen sturen met behulp van procesdata die in de vuurhaard worden gemeten. Hierdoor zijn inspecties veel sneller uit te voeren, staan processen korter stil en wordt de serviceverlening aan eigenaren van verbrandingsinstallaties drastisch verbeterd.

Aanpak

Om het verbrandingsproces goed te kunnen monitoren, ontwikkelen de projectpartners slimme stenen. Terwijl de oven zijn werk doet, monitoren de stenen hun eigen temperatuur en status. De gegevens worden in geavanceerde systemen verwerkt. Onderwerpen waarnaar onderzoek gedaan wordt zijn:

  • Het oplossen van corrosieproblemen
  • Hoe minder schade aan roosters en de vuurvaste bekleding te krijgen
  • Een betere warmteoverdracht te creëren
  • Hoe minder slakaangroei en uitstoot van schadelijke stoffen te krijgen
  • De service- en onderhoudsintervallen te verlengen
  • De levensduur van de installaties te verlengen

Het model heeft als uitgangspunt dat de onderlinge verbanden van de bovengenoemde deelproblemen moeten leiden tot een integrale optimalisatie van het geheel.

Nieuwsartikel De Lerende Steen in Vakblad Asset Management 3 2019

Status

De resultaten van de meetcampagne in de proefinstallatie van ECN part of TNO worden op dit moment geanalyseerd. Tijdens het eindevent De Lerende Steen op 5 november maken Gouda Vuurvast Services BV en WCM de resultaten van alle deelprojecten bekend.

Looptijd

2015 – 2019

 

 

Contactpersoon:

Lex Besselink
+31 6 53 68 18 99
Heeft u een vraag?

Projectpartners

De Heer Groep ECN Petten Gouda Vuurvast Services Hogeschool van Amsterdam Vakwijs World Class Maintenance