Fieldlab Zephyros

Op naar zero downtime & zero on-site maintenance 


Offshore windenergie vervult een onmisbare functie voor een duurzame toekomst. De verwachting is dat grootschalige offshore wind vóór 2030 een concurrerende energiebron zal zijn. De Nederlandse industrie kan een essentiële bijdrage leveren door slimme instandhouding van windparken op zee, resulterend in onderhoud, management en beheer van wereldklasse.

World Class Maintenance werkt samen met het Centre of Expertise Water & Energy in het opzetten van Fieldlab Zephyros. Dit initiatief verenigt de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie. Het doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige stilstand en geen noodzaak tot on-site maintenance van het offshore windenergie systeem. Het werken hieraan versnelt de ontwikkeling van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame energiebron wordt.

Fieldlab Zephyros ZeroDowntime TopsectorEnergie

Waarom meedoen aan Fieldlab Zephyros?

• Samenwerking: het resultaat van een groep is groter dan de som der delen
• Bijdragen aan een belangrijke maatschappelijke en sociale ontwikkeling
• Resultaten bereiken die de concurrentiepositie van je bedrijf versterken (smart maintenance versnelt innovaties richting waardevolle toepassingen en new business)
• Profiteren van gedeelde cross-sectorale onderhoudskennis en van een innovatief netwerk
• Ontwikkelen van technische en bedrijfskundige aspecten en vaardigheden
• Kosten mogelijk deels gedekt uit subsidie
• Realiseren van een duurzame innovatie infrastructuur op basis van echte behoeften

Wat mag je van Zephyros verwachten?

• Ophalen en beoordelen van ideeën/concepten uit de markt passend binnen de doelstellingen van Zephyros en het maken van zgn. project voorstellen
• Benaderen van partijen en vormen van consortia t.b.v. verdere uitwerking en uitvoering van innovatie projecten
• Organiseren van de bijbehorende project financiering en rapporteren aan de verstrekkers
• Communiceren over het programma en projecten met de markt en het blijvend ontwikkelen van het netwerk
• Het bedienen van de Human Capital Agenda

De innovatiegebieden van Fieldlab Zephyros:

• Veiligheid
• Conditiemonitoring & Diagnose
• Remote maintenance (robotica)
• Control Tower functionaliteit (performance & trend analyse ondersteuning)
• O&M logistiek
• Mensarme ontwerpen

De innovatieprojecten van Fieldlab Zephyros zijn:

AIRTuB (Automatische Inspectie van Turbine Bladen)
Zephyros Data Tower
Offshore Wind Bolting
• Supply-chain Performance
• Nacelle Robotics

Smart Industry

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van
ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. Daar speelt Nederland op in met het landelijke programma Smart Industry. Het initiatief tot de Smart Industry Actieagenda komt van FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, Kamer van Koophandel en Nederland ICT.

 

Fieldlab ZEPHYROS

 

Fieldlab Zephyros

Contactpersoon:

Ferry Visser
Heeft u een vraag?

Projectpartners

Centre of Expertise Water & Energy ECN > TNO Stork a Fluor Company TenneT TKI WIND OP ZEE World Class Maintenance

Fieldlab

Fieldlab Zephyros