Corrosie onder Isolatie

Oplossingen voor een omvangrijk faalmechanisme in de procesindustrie 

Aanleiding

Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende, omvangrijke faalmechanismen
in de procesindustrie, die tevens zorgt voor een hoge kostenpost.

Doel

Doel van het project is om een audit te ontwikkelen die bedrijven inzicht geeft in
hun verbeterkansen en gezamenlijk moet leiden tot een goed beheerssysteem
om structureel controle te krijgen over het fenomeen van corrosie onder isolatie.
Uiteindelijk is het doel om de audit beschikbaar te stellen voor de gehele
industrie om incidenten met als oorzaak corrosie onder isolatie te minimaliseren
en onveilige situaties te voorkomen.

Aanpak

Leidend binnen dit project is de ‘Best Practice Guideline’ van de European
Federation of Corrosion (EFC). Deze guideline verdeelt het interne proces rondom
corrosie onder isolatie in verschillende stappen en invloedsfactoren die ervoor
zorgen dat de kans op deze vorm van corrosie geminimaliseerd wordt. Onderwerpen
zijn bijvoorbeeld:

 • De economische impact van corrosie onder isolatie
 • Hoe verantwoordelijkheden geregeld zijn
 • Inspectiestrategieën
 • Ontwerpen om corrosie te voorkomen
 • Het gebruik van Thermal Spray Aluminium, een coating die ervoor zorgt
  dat er geen corrosie optreedt

Status

Een eerste guideline is gemaakt. Er wordt nu verkend hoe de groep doorgaat via (inmiddels twee) workshops. Dit onder leiding van WCM en WCM-leden Sitech Services en Stork. Uit de workshops kwam naar voren dat er twee logische lijnen zijn waarlangs CUI-projecten zich zouden kunnen ontwikkelen:

 1. Best practices: deze lijn betreft het bundelen van kennis, kunde en kracht
  om te komen tot een nationaal gedragen en toegepaste ‘CUI best practice’.
 2. Nieuwe ontwikkelingen: deze lijn betreft kansrijke nieuwe ontwikkelingen
  die op termijn een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren dan wel
  aanvullen van de best practices.

Looptijd

2015 – heden

 

Nieuws

Events

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Contactpersoon:

Paul van Kempen
+31 6 53182573
Heeft u een vraag?

Projectpartners

AkzoNobel BASF Borealis Group BP OCI Nitrogen Sabic Shell Sitech Stork a Fluor Company World Class Maintenance
2018-04-04T09:01:29+00:00
Navigatie