World Class Maintenance Zuid

WCM Zuid

Voor een sterk Smart Industry cluster in Limburg 

Initiatiefnemers Brightlands, LWV, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG en World Class Maintenance hebben zich verenigd in het nieuwe platform World Class Maintenance Zuid (WCM Zuid) dat als doel heeft door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen.

Sterk Smart Industry cluster

WCM Zuid ondersteunt alle asset owners in de regio Limburg. Infra, procesindustrie, weg en water, aerospace hebben allen baat bij innovatie van asset management. Hier gezamenlijk de schouders onder zetten draagt bij aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.

Kick-off WCM Zuid

De kick-off WCM Zuid is gehouden op 28 maart 2018 tijdens Limburg Unlimited. Het verslag van deze bijeenkomst en de presentaties van programmamanager WCM Zuid Rob de Heus, directeur WCM Henk Akkermans en operationeel directeur WCM Paul van Kempen zijn na te lezen.

Pitches

Asset owners, service providers, overheden, opleidings- en kennisinstituten uit Limburg hebben voorafgaand en tijdens de kick-off WCM Zuid op 28 maart intensief gebrainstormd over procesmatige en technologische innovaties in een achttal maintenance topics. Dit heeft geleid tot concrete pitches van ideeën, inschatting financiële haalbaarheid en eerste actiepunten. Zie graag de documenten onderaan deze webpagina.

Vervolg

De regiegroep WCM Zuid werkt nu aan de vervolgstappen in de vorm van de start van projectgroepen en innovatietafels. De meest aansprekende innovaties zijn gekozen om verder uit te werken, waarbij er ook enige integratie is toegepast. We hebben bij die onderwerpen kartrekkers gevonden, die de handschoen opgepakt hebben om de komende tijd concrete stappen te zetten. De geselecteerde innovatiethema’s en de kartrekkers zijn:

Condition Based Monitoring, door Michel van Heumen van Actemium
Performance Based Contracting, door Bert van Avesaath van LSB
De Mensarme Plant, door Walter Mesterom van PDM

Verdiepingsslag
Op 5 juni jl. hebben de kartrekkers met een aantal regiegroep leden van WCM Zuid een verdiepingsslag gemaakt om de innovatie versnellingstafels op gang te brengen. Het is een vruchtbare discussie geweest over de randvoorwaarden en over de succesdefinitie. De einduitkomst is de concrete afspraak dat de kartrekkers voor eind juni een afgerond projectplan presenteren.

Uitnodiging innovatietafels
Na bespreking met de regiegroep streven we ernaar om tijdens de vakantieperiode de tafels te bemannen en de eerste bijeenkomsten te plannen. WCM Zuid nodigt betrokkenen vervolgens uit voor deelname.

Nieuws

Events

Contactpersoon:

Rob de Heus
06 51 60 57 38
Heeft u een vraag?

Projectpartners

Asset Health Dynamics Sitech
2018-06-13T14:53:44+00:00
Navigatie