Voor een sterk Smart Industry cluster in Limburg 

Initiatiefnemers Brightlands, LWV, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG en World Class Maintenance hebben zich verenigd in het platform World Class Maintenance Zuid (WCM Zuid) dat als doel heeft door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen.

Sterk Smart Industry cluster

WCM Zuid ondersteunt alle asset owners en mkb-bedrijven in Limburg. Infra, procesindustrie, weg en water, aerospace, ieder heeft baat bij innovatie van asset management. Hier gezamenlijk de schouders onder zetten draagt bij aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.

Innovatiethema’s WCM Zuid

WCM Zuid heeft de meest aansprekende innovaties opgestart:

• Performance Based Contracting, door Bert van Avesaath van LSB
• Condition Based Maintenance, door Michel van Heumen van Actemium
• Het Mensarme Bedrijf, door Walter Mesterom van PDM

Presentaties WCM Zuid innovatieconferentie 17 januari

Tijdens de innovatieconferentie WCM Zuid op 17 januari 2019 hoorden bezoekers alle nieuws en voorstellen van de drie innovatietafels. De presentaties van de dagvoorzitter en van de spraakmakende gastsprekers met hun visie op het onderwerp zijn onderstaand te raadplegen:

• Performance Based Contracting, ketensamenwerking in de industrie door prof. dr. Jack AA van der Veen, Nyenrode University

Ketensamenwerking Jack van der Veen

• Condition Based Maintenance, kookboek voor de industrie door René Thomassen, Center of Excellence Engineer (CoE), OSIsoft Europe GmbH, een partnership met Actemium

Condition Based Maintenance René Thomassen

• Het Mensarme Bedrijf, op weg naar de autonoom produceren door Staf Seurinck, Vice President Robotics and Motion, ABB Benelux

Autonome Plant Staf Seurinck

• Dagvoorzitter en trendverkenner Wim van Rooijen van Fountainheads met Inspiration Snacks

Performance Based Contracting (Ketensamenwerking )

Performance Based Contracting zet de uitgangspunten van de traditionele manier van werken in de industrie volkomen op zijn kop. Niet langer zijn aanbesteden, de vechtcultuur, de korte-termijn winst en het wederzijds wantrouwen leidend, maar wordt de focus gelegd op het verwezenlijken van de gezamenlijke strategische doelstellingen. Gezamenlijk kunnen de verschillende partijen in de industrie de faalkosten terugdringen door baanbrekende nieuwe concepten te introduceren.

De deelnemers van deze innovatietafel verkennen welke problemen implementatie van de theorie tot nu toe verhinderen, raadplegen experts en doen pilots om tot succesvolle Performance Based Samenwerking te komen. Daarmee wordt een ‘handleiding’ geproduceerd van do’s & dont’s die ter beschikking komt aan de gehele industrie en die uitnodigt tot aanpakken van meerdere samenwerkingsvormen.

Condition Based Maintenance (CBM)

Momenteel is men in “productieland” in diverse sectoren op zoek naar manieren om (smart) data te gebruiken om inzicht te krijgen in kosten, prestaties en risico’s. Het is de uitdaging om diverse gegevens uit een toenemend aantal bronnen te ontsluiten, te integreren en te analyseren zonder aangepaste oplossingen te creëren. Oplossingen moeten flexibel, schaalbaar en veilig zijn voor de levensvatbaarheid op lange termijn en optimale kostenbesparingen te garanderen. Dit plan biedt aanbevelingen voor het implementeren van Condition Based Maintenance (CBM).

De innovatietafel Condition Based Maintenace heeft als uiteindelijk doel te komen tot een “predictive” model om daarmee de performance van machines in de maakindustrie 100% voorspelbaar te maken. Dit willen we bereiken door een asset owner te vinden en een POC (Proof of Concept) uit te werken om de principes te demonstreren bij een groter publiek. Bij het opstellen van een POC dient rekening gehouden te worden met kosten, zodat de methode ook laagdrempelig ingezet kan worden. De deelnemers definiëren enkele pilots met een verschillende mate van complexiteit en maturiteit. Deze testen ze op praktische toepassing, dus ook in de minder hoog ontwikkelde bedrijven. Op deze manier ontstaat een kookboek wanneer wat toe te passen op het niveau dat het bedrijf nodig heeft. Het kookboek komt in juni ter beschikking aan de regio. In de presentatie van OSIsoft tipte René Thomassen alvast het Guidebook Condition Based Maintenance te downloaden.

Het Mensarme Bedrijf

De overtuiging is dat een Mensarm Bedrijf een noodzakelijkheid is om een stevige concurrentiepositie in de wereld te behouden en om het voortbestaan van de industrie in Nederland veilig te stellen.

Redenen om een bedrijf mensarm te willen maken
• Veiligheid, welzijn en gezondheid: locaties in veel bedrijfssituaties zijn niet per sé goed voor de mens.
• Tekort aan personeel: vergrijzing, tekort aan opleidingsplaatsen, geen aanbod van leerlingen.
• Arbeidskosten: te hoge salariskosten om competitief te zijn in de markt, FTE-kosten door opleiding, overhead, gereedschap en materiaal.

De innovatietafel Het Mensarme Bedrijf interviewt een aantal representatieve bedrijven en bepaalt zo waar in de industrie de grootste noodzaak is op het gebied van bemensing van een ‘plant’. Deze tafel onderzoekt voor de regio de besparing (hoeveel FTE’s scheelt dit), de noodzaak (personeelstekort, ARBO, kosten), realiseerbaarheid (techniek, wetgeving) en de business case.

Kick-off WCM Zuid

De kick-off WCM Zuid is gehouden op 28 maart 2018 tijdens Limburg Unlimited. Het verslag van deze bijeenkomst en de presentaties van programmamanager WCM Zuid Rob de Heus, directeur WCM Henk Akkermans en operationeel directeur WCM Paul van Kempen zijn na te lezen.

 

WCM Zuid

Nieuws

Events

Contactpersoon:

Rob de Heus
06 51 60 57 38
Heeft u een vraag?

Projectpartners

Sitech